Kadın Hastalıkları

Aile Planlaması

Aile planlamasının tanımı:
Bütün çiftlerin ve bireylerin istedikleri sayıda çocuğa sahip olma ve doğumların arasını açmaya serbestçe ve sorumluca karar vermeleri ve bu amaçla bilgi, eğitim ve araçlara sahip olmalarıdır. Aile planlaması, ailelerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlıklı aralıklarla, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmaları demektir. Aile planlaması çocuk sayısını kısıtlamak demek değildir! Bu hizmet, ailedeki kişi sayısını sınırlandırma anlamı taşımaz.

Hızlı nüfus artışı, ekonomik, çevresel, hızlı kentleşme ve diğer sosyal sorunlar nedeni ile ülkeler için çok önemli sorun olmasının yanı sıra, “aşırı doğurganlık“ ; "sağlığı" dolaylı ve doğrudan olumsuz etkileyen bir durumdur.

aşırı doğurganlığın olduğu ülkelerde;
- Erken evlenmeler,
- Ergen gebelikler,
- İleri yaş gebelikleri,
- 2 yıldan kısa aralıklarla olan ve çok sayıdaki gebelikler,
- İstenmeyen gebeliklerin görülme sıklığı fazladır.

Tüm bu özellikteki gebelikler “riskli gebelikler” olup kadın, anne ve çocuk sağlığını son derece olumsuz etkiler. Eğer gelişmekte olan ülkelerde, aile planlaması hizmetleri başarılı olarak verilebilirse; aşırı doğurganlık ve riskli gebeliklerin azalmasına bağlı; “anne ve bebek ölümleri yaklaşık %30-40 oranında önlenebilir”.

Aile planlamasının amaçları:
• Aşırı doğurganlığın ve buna bağlı ortaya çıkan anemi, jinekolojik hastalıklar, obstetrik komplikasyonların azaltılması
   – Çok ve sık gebelikleri önlemek
   – Çok ve sık gebeliklerin anne ve çocuk sağlığına olan olumsuz etkilerini gidermek
• Riskli gebeliklerin önlenmesi
• İstenmeyen gebeliklerin ve bunlara bağlı olumsuz sonuçların önlenmesi
   – İstenmeyen gebeliklerde tehlikeli yollarla yapılan düşükleri önlemek

Aile planlaması yöntemleri üç şekilde sınıflandırılır:
- Modern/geleneksel yöntemler
- Geri dönüşümlü/geri dönüşümsüz yöntemler
- Kadın yöntemleri /erkek yöntemleri

Korunma yöntemleri:

Erkek:
• Kondom/prezervatif
• Vazektomi

Kadın:
• Doğum kontrol hapları
• İğne uygulamaları
• Kadın kondomu
• Spiral/rahim içi araç
• Deri altı kapsül
• Fitil/köpük
• Diyafram
• Tüplerin bağlanması

olarak özetlenebilir.